Van 17 t/m 21 november 1999 wordt in Maastricht een conferentie gehouden onder de titel "Dinosaurs, ammonites & asteroids – Life and death in the Maastrichtien". Dit om stil te staan bij het feit dat 150 jaar geleden het Maastrichtien werd gedefinieerd. Nadere inlichtingen kunt u tot uiterlijk eind maart opvragen bij John Jagt (overdag 043-3505479).