Het bestuur kwam in 1998 vier maal bijeen; op 9 januari, 13 maart, 29 juni en 23 oktober. Drie bestuursvergaderingen gingen zoals gebruikelijk vooraf aan de ledenvergaderingen. Daarnaast was er weer een extra vergadering in juni om tussentijds het beleid te bepalen. Op de agenda stonden weer onderwerpen waar we als vereniging ieder jaar mee te maken hebben: het verschijnen van de periodieken Contributions en Afzettingen en de financiële perikelen die daarmee samenhangen. Deze aktiviteiten leggen een groot beslag op de gelden van de vereniging. De periodieken zijn echter ook ons visitekaartje naar buiten en er is veel aan gelegen om ons op die manier goed te presenteren. Dit jaar kwamen de nieuwe Statuten eindelijk gereed. Ook werd een nieuw Huishoudelijk Reglement geproduceerd.