Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie 11-12 september 1999 – Excursie Winterswijk. Landschapsvorming, met daaraan verbonden de nieuwste inzichten over de ondergrond. Rondgang met busje, toelichting door Maarten van den Bosch (kosten naar gelang deelname ƒ 15,- a ƒ 20,-). Aansluitend verzamelen in de Vlijt (Oligoceen, Rupelklei) alwaar het bovenste deel, Formatie van Winterswijk, goed is ontsloten.