1 Het gebruik van de bibliotheek staat open voor leden van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie en voor derden. Aan de leden van de WTKG wordt in voorkomende gevallen voorrang verleend bij de uitlening. 2 Verzoeken tot lening kunnen (bij voorkeur) schriftelijk of telefonisch gedaan worden bij de bibliothecaris. Deze zorgt voor toezending van het gevraagde, of voor overhandiging op de eerstvolgende bijeenkomst van de WTKG. Er dient rekening mee gehouden te worden, dat enige vertraging op kan treden, doordat de bibliotheek niet bewaard wordt ten huize van de bibliothecaris. Zaken, die op een WTKG-bijeenkomst worden geleend moeten daarom minstens twee weken te voren worden aangevraagd.