Bij het artikel “Pliocene foraminiferen van de Kauter te Nieuw-Namen” in het vorige nummer van Afzettingen was het adres van de auteur per abuis niet vermeld. Voor vragen over dit artikel en de Kauter kunt u zich wenden tot: J.J. de Vos, Marijkestraat 20, 4532 BM Temeuzen