Sinds 1988 raap ik op de terreinen van de zand- en grindzuigerij van de firma D.O.S. aan de Lingewal te Bemmel zwerfstenen en fossielen op. De fossielen bevinden zich meestal in concreties die uit rode ijzerhoudende zandsteen bestaan, maar ook vond ik losse schelpen. In de zandsteenconcreties zijn naast schelpen, ook schelpafdrukken en botmateriaal te vinden. Hieronder vindt u een voorlopige soortenlijst. De fauna (inclusief andere fossielen) komt uitgebreid aan bod in Lippe, 1999. Zij bestaat hoofdzakelijk uit Plioceen materiaal, maar ook werd een enkele Miocene soort (Anadara diluvii, Turritella subangulata) aangetroffen. Mijn dank gaat uit naar A.W. Janssen, M. v.d. Bosch, F.P. Wesselingh en W. Renema voor hulp bij determinatie.