Reeds geruime tijd ben ik bezig met het verzamelen van foraminiferen. Het opbergprobleem waar ik in het begin tegen aanliep, kon ik oplossen na lezing van het artikel “Tips voor de verzamelaar van foraminiferen” van Mevr. A.G. Kerkhof in Afzettingen van december 1988. Vanaf die tijd maak ik voor het opbergen gebruik van zelfgemaakte slides, ongeveer zoals in het artikel is beschreven bij figuur 1. Zo kan ik op eenvoudige wijze de foraminiferen onder de stereomicroscoop bekijken.