Op 9 juni 1999 is Karin van Reenen-Stein overleden. Al langere tijd ging het niet goed met haar. Ze leed aan een ziekte waar men nog geen antwoord op heeft maar overleed toch nog onverwacht. Geologie heeft in haar leven een belangrijke rol gespeeld. Haar belangstelling was in het begin algemeen maar concentreerde zich al snel op zand en in het bijzonder op de foraminiferen die zich daar soms in bevinden. WTKGexcursies naar België en Frankrijk stimuleerden die belangstelling.