Wie zou er niet in staat willen zijn om over water te lopen? Volgens de hydrogeoloog F.C. Dufour kunnen we dat niet alleen allemaal, maar doen we het ook. Onlangs is namelijk zijn boek ‘Grondwater in Nederland’ verschenen, met als ondertitel ‘Onzichtbaar water waarop we lopen’. Met die ondertitel, die overigens noch op de voorkant noch op de rug van het fraai en stevig uitgevoerde boek is terug te vinden, lijkt al direct de toon gezet. Het gaat namelijk niet zozeer om een boek dat zich richt op vakmensen, als wel om een uitgebreid overzicht voor diegenen die – hetzij via hun werk, hetzij via hun interesse in de gesteldheid van Nederland – min of meer zijdelings met grondwater te maken hebben. Een dergelijke doelgroep heeft natuurlijk in eerste instantie behoefte aan een goed overzicht van de huidige gegevens, gevat in een raamwerk dat leidt tot een beter begrip van de huidige situatie en tot inzicht in de gevolgen die ingrepen van de mens in de natuurlijke hydrogeologische processen kunnen hebben. In dat opzicht lijkt Dufour geslaagd, mede dankzij de uitvoering van dit boek waarbij kennelijk kosten noch moeite zijn gespaard. Het boek heeft zeer brede marges (makkelijk voor eigen aantekeningen), en is rijkelijk geïllustreerd met duidelijke, relevante figuren. Al lezend door de tekst doet ook de ‘amateur-hydrogeoloog’ zo een schat aan gegevens op. Wat die gegevens overigens te maken hebben met het ‘lopen op onzichtbaar water’, komt – helaas – verder niet meer aan de orde. De keuze van de ondertitel blijft daarom intrigerend.