Ons Duitse medelid Andreas Grant maakte me erop attent dat de groeve Gross Pampau, ten oosten van Hamburg, waarschijnlijk in februari 2000 zal worden "zugeschoben". Een en ander omdat er geen toestemming meer zou zijn om de klei tot onder het grondwatemiveau te winnen. Hiermee dreigt een einde te komen aan een van de weinige nog toegankelijke Mioceen ontsluitingen in Duitsland. Mocht u nog willen verzamelen dan is het aan te raden dat snel te doen!