De spreker zal ingaan op de stratigrafie en genese van Kwartaire afzettingen van Oost Engeland. Verschillende van deze afzettingen (de zogenaamde ‘crags’) zijn fossielhoudend, en bekend bij verzamelaars van fossiele schelpen (b.v. de Red Crag, Norwich Crag en de Cromer beds). De Kwartaire geschiedenis van Oost Engeland blijkt aanzienlijk complexer dan voorheen werd aangenomen. In het algemeen is er sprake van mariene tot fluviatiele complexen gevormd tijdens transgressieve perioden in het gebied. De fluviatiele afzettingen blijken niet alleen te zijn afgezet in de voorloper van de Theems, maar ook in rivieren die de veel verder gelegen Midlands draineerden. Er is bovendien sprake van meer perioden waarin mariene afzettingen zijn gevormd dan tot nog toe bekend was.