Op 26 oktober j.1. is Cor Kamekamp benoemd tot Ridder der zesde graad -lid- in de orde van Oranje Nassau. De benoeming vond plaats in Diemen door burgemeester de Hon. Cor viel deze eer te beurt vanwege het langdurig leidinggeven aan de Malacologische Contactgroep Amsterdam e.o., zijn redacteurschap van ‘De Kreukel’, alsmede voor zijn diverse activiteiten op malacologisch en geologisch gebied. De onderscheiding is een niet meer dan terechte blijk van waardering voor de enorme inzet van Cor over de afgelopen decennia. De Malacologische Contactgroep Amsterdam e.o. is door toedoen van Cor een belangrijk en vooral laagdrempelig podium geworden voor schelpenliefhebbers van Amsterdam en verre omstreken. De maandelijkse contactavonden hebben er toe geleid dat er een hechte kring van schelpenliefhebbers is ontstaan die haar gelijke in Nederland niet kent. Veel van de bekende malacologen die Nederland vandaag de dag telt, liefhebbers en professionals, hebben een belangrijk deel van hun malacologische ontwikkeling doorgemaakt in en met de Kreukel. De contactavonden hebben bovendien hun enorme waarde bewezen voor het betrekken van mensen met relatief weinig kennis bij malacologisch Nederland, en velen van hen de mogelijkheid gegeven te groeien in hun liefhebberij. Voor schelpenliefhebbers onder u die de Kreukel avonden niet kennen valt een bezoek (ieder laatste vrijdagavond van de maand in het Instituut voorTaxonomische Zoölogie aan de Mauritskade te Amsterdam) sterk aan te raden, ik weet zeker dat wij namens de hele vereniging spreken als wij Cor (en zijn trouwe steun en toeverlaat Gerda) van harte gelukwensen met deze onderscheiding.