Een aantal j aren geleden demonstreerde Martin Cadée een UV kast tijdens een vergadering van de WTKG. Deze demonstratie was toen aanleiding zoiets ook te doen tijdens een schelpenbeurs in de Koningszaal van Artis, georganiseerd door de Nederlandse Malacologische Vereniging. Het bleek dat op het oog witte, fossiele Conussen onder UV licht een grote variatie aan tekening te zien gaven. Ik wilde zelf ook wel aan zo’n lamp beginnen, maar kreeg in een winkel te horen dat ik dan een losse buis in een kast moest bouwen en daar had ik door de omvang geen zin in. Via via kreeg ik een catalogus voor postzegelverzamelaars in handen en daar stond een apparaat in dat ik wel zag zitten.