Tja, de bibliotheek. Wat moet ik er van zeggen? Iets in de trant van: zo gaat-ie goed, zo gaat-ie beter, alweer een hele meter van de boeken opgenomen in de nieuwe cataloog? Zo iets ja, alleen is het niet een meter sinds mijn vorige verslag maar meer een kleine 10 meter. Al met al resulterend in weer een uitbreiding van 60 bladzijden van die catalogus: de omvang is nu ruim 200 bladzijden, vergeleken met de ongeveer 140 bladzijden dit vooijaar. Toch is het eind nog niet in zicht: bij ieder bezoek aan het Natuurmuseum Rotterdam liggen er weer hele pakken nieuwe publicaties, die verwerkt moeten worden.