Een derdejaar zit erop. En nog steeds heb ik de indruk dat er veel meer leuke geologische onderzoeken worden gedaan dan je denkt. Jammer dat ze vaak zo saai worden gepubliceerd: soms zou je er bijna bij in slaap vallen. Maar voor geologen heeft dat ook weer z’n positieve kanten: als je slaperig wordt, komt immers het zandmannetje langs. En bij wie zou het zand dat hij in de ogen strooit welkomer zijn dan bij een geoloog? Over strooien gesproken: december is natuurlijk de maand om eens gul te strooien, zoals ik hier weer probeer met deze bijdrage. Maar zou het niet aardig zijn als alle WTKG’ers eens om zich heen keken en een vriend, buurvrouw of andere kennis zou verrassen met een gul gebaar? Met een jaarlidmaatschap voor de WTKG, bijvoorbeeld. Leuk voor de WTKG, leuk voor die vriend, buurvrouw of kennis, en leuk voor mij: voor iedere auteur geldt immers dat hij door zoveel mogelijk mensen gelezen wil worden! Dus strooi in december eens; mocht Zwarte Piet het als concurrentie zien, dan zal Sinterklaas het in ieder geval opschrijven in Het Grote Boek als een lovenswaardige geste. Trouwens: Sint leest ‘Afzettingen’ ook altijd met grote aandacht.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (1999). GEOCOMmunicatie 12 over de jacht op een mammoet, op kunstmatige diamant, op oeroude cyanobacteriën, op absolute ouderdommen, en op de oorzaak van het massaal uitsterven op de Trias/Jura-grens. Afzettingen, 20(4), 81–84.