11 maart 2000 – Vooijaarsvergadering Tevens Algemene ledenvergadering. De lezing “Evolutie van de mens” wordt gehouden door Dr. John de Vos (Naturalis). De bijeenkomst wordt gehouden in het Museon in Den Haag van 9.30 tot 16.00 uur. Het programma en de agenda van de ledenvergadering vindt u in de bijgevoegde convocatie. De notulen van de Algemene ledenvergadering van 13 maart 1999 en de jaarverslagen van 1999 vindt u op pagina 13 t/m 18. 21 t/m 24 april – Paasexcursie. Westelijk deel van het Bekken van Parijs (Eoceen). Meer informatie vindt u in de bijgevoegde convocatie.