Het bestuur kwam in 1999 viermaal bijeen: op 9 januari, 15 maart, 21 juni en 12 oktober. Drie bestuursvergaderingen gingen zoals gebruikelijk vooraf aan de ledenvergaderingen. Daarnaast was er weer de extra vergadering in juni om tussentijds het beleid te bepalen. Op de agenda stonden vertrouwde onderwerpen: het verschijnen van de periodieken Contributions en Afzettingen en de financiële perikelen die daarmee samenhangen. Ook het eventuele samengaan met TR kreeg steeds veel aandacht. Er werd naar mogelijkheden gezocht om de terugloop van het ledental op te vangen. Met de nieuwe Homepage is enige voortgang geboekt. Er is een eerste opzet gemaakt. Met de beheerder van de huidige Homepage is overleg geweest. Enkele leden hehben de nieuwe versie kritisch bekeken. In Afzettingen van maart 2000 zal de URL van de Homepage worden vermeld waarna de nieuwe Homepage beschikbaar zal zijn.