De excursiecommissie bestond aan het begin van het jaar uit Len Vaessen, Anton Janse en Stef Mermuys. In de algemene ledenvergadering van maart heeft Len Vaessen zijn taken als geologisch secretaris formeel aan Stef Mermuys overgedragen. De excursiecommissie bestond vanaf dat moment uit Stef en Anton. Len blijft zich overigens wel bezighouden met het organiseren van determinatiedagen. Voor 1999 waren 2 determineerdagen gepland. De determinatie van pliocene gastropoden van Kallo door Robert Marquet tijdens de wintervergadering van januari was een groot succes. Tevens zijn otolieten, bryozoën en foraminiferen aangeboden die door respectievelijk Kristiaan Hoedemakers, Rob van Slageren en Ruud Wiggers zijn gedetermineerd. De tweede determinatiedag die gepland was voor juni en in het teken zou staan van materiaal van East Anglia is verplaatst naar januari 2000. In 1999 heeft een tweedaagse excursie plaatsgevonden naar kleigroeve de Vlijt te Winterswijk, met aansluitend een landschapsexcursie. De excursie is georganiseerd door Maarten van den Bosch. Op de eerste dag van de excursie waren er een tiental belangstellenden in groeve de Vlijt te vinden. Helaas werd de lezing later op de dag en de landschapsexcursie op de tweede dag door een zeer klein gezelschap bezocht. Ten onrechte, want Maarten van den Bosch had er veel werk van gemaakt. Indien de excursiecommissie meer aandacht had besteed aan de convocatie had het deelnemersveld wellicht groter geweest. Een les voor de toekomst. Overigens is in de Afzettingen van december 1999 een uitgebreid excursieverslag te vinden.