In maart 1999 is de samenstelling van het redactie van Afzettingen gewijzigd. Ronald Pouwer die heel wat jaren veel van zijn vrije tijd in het maken van het blad stopte, gaf na het maartnummer het estafette-stokje over aan Adrie Kerkhof. Zij en Frank Wesselingh, die mederedacteur bleef, vormden samen het nieuwe team. Bij deze wordt oud-redacteur Ronald Pouwer hartelijk bedankt voor zijn grote inzet. Vanaf het tweede nummer is de vormgeving van het blad gewijzigd. Verenigingsmededelingen (zoals excursieprogramma’s en mutaties) en de vaste rubriek GEOCOMmunicatie hebben bijvoorbeeld een eigen gezicht gekregen. Verder is de tekst in twee kolommen gezet en wordt een kleinere letter gebruikt. Door de laatste twee ingrepen kwam overigens het aantal pagina’s dit jaar uit op minder dan de voorgaande jaren, namelijk 84.