Plaats: Auditorium van het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden. Van het bestuur zijn danwezig: Cor Montagne, Ruud Wiggers, Lenard Vaessen, John Jagt en Aad Mulder. Ronald Pouwerhad afgezegd. Aanwezig zijn 38 leden (inclusief bestuur).