Het is de góden verzoeken met een nummer 13. Net zoals in veel hotels geen kamer 13 aanwezig is (maar eventueel een kamer 12a), zou ook de redactie van Afzettingen voor deze bijdrage een creatieve oplossing hebben moeten verzinnen. Maar juist bij een nummer 13 lukt dat uiteraard niet. Integendeel, de redactie zag het kennelijk helemaal niet meer zitten met deze bijdrage, en had hem diep in het eigen onderbewustzijn weggestopt. Op het allerlaatste moment wilde de redactie er echter toch niet omheen. Het verzoek om een nieuwe bijdrage kwam dan ook minder dan een week voordat het materiaal ter perse moest. Weinig tijd dus, met als gevolg een in recordtempo geproduceerde GEOCOMmunicatie deze keer. Tijd om deze bijdrage zelf nog eens rustig na te lezen en bij te schaven was er niet. Maar ja, bij een echt nummer 13 staat ook de kwaliteit natuurlijk principieel onder druk. Niettemin, ik hoop dat er toch lezers zullen zijn die zich met enig genoegen aan dit nummer 13 durven wagen; de onderwerpen lijken gevarieerd genoeg.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (2000). GEOCOMmunicatie 13 controverses over het voorspellen van aardbevingen, ten onrechte uitgestorven geachte kiezelsponzen, Texel in het licht van de zeespiegelrijzing, onderzoek naar gashydraten, de eerste mensen in Europa, en record-dinosauriërs. Afzettingen, 21(1), 18–22.