8 juli – excursie de Kaloot (België) Dit is de eerste van de twee zaterdagse Kalootexcursies. Ga voor het te laat is! Op pagina 27 en 28 kunt u meer lezen over de Kaloot. Meer informatie bij Anton Janse, tel. 081-41 62 38. Zie de convocatie bij deze Afzettingen. 16 september – excursie de Kaloot (België) Deze tweede excursie naar de Kaloot – ook op zaterdag – is een herkansing voor wie op 8 juli niet kon en... wie die dag de smaak te pakken heeft gekregen gaat gewoon een tweede keer! Meer informatie bij Anton Janse, tel. 081-41 62 38. Zie de convocatie bij deze Afzettingen.