Deelnemers; Len Vaessen, Ruud Wiggers, Stef Mermuys, Robert en Annemarie Marquet, Yvonne Butaye, Henk Mulder, familie Bol, Adriaan Dorst, Henk Jan van Vliet en introducee, Hilda Bakker en Joof Tummers. Op de eerste dag van de excursie is in het bos van Ferme de 1’Orme onder de stromende regen een ontsluiting in het Lutetien III gegraven. In het bos, grenzend aan de akker waar de bekende klassieke ontsluiting van Ferme de 1’Orme is gelegen, zijn in de bosrand diverse kleine kuilen aanwezig. Deze restanten van vroegere graafactiviteiten laten een Lutetien III fauna zien die over het algemeen sterk afgerold is en niet uitnodigt om de bodem ter plaatse aan een grondiger onderzoek te onderwerpen. Op ruime afstand van de betreffende kuilen is tijdens de najaarsstorm van 1999 een grote boom ontworteld. Tijdens de voorexcursie bleek de laag met Lutetien III tevens in de ontstane ‘krater’ aanwezig te zijn. In tegenstelling tot de oude kuilen aan de rand van het bos is het Lutetien III in de ‘krater’ redelijk goed geconserveerd en rijk aan grote soorten. Tijdens de paasexcursie is naast de omgewaaide boom een nieuwe ontsluiting gegraven. Het aanvankelijke ploeteren in de modderige, doorwortelde bovenlaag heeft ruim twee dagen zeefplezier opgeleverd.