Toen tijdens de voorjaarsvergadering het dreigende verdwijnen van de Kaloot ter sprake kwam, kwam het verzoek van enkele leden of het mogelijk was om op de valreep daar alsnog een bezoek te brengen. Na raadplegen van de getijtafel, het is zeker aan te raden om laagwater mee te pikken, heb ik de data 8 juli en 16 september gekozen, beide op een zaterdag. De hoop zodoende zowel de vroege als de late zomervakantiegangers van dienst te zijn. En mocht het de eerste keer bevallen zijn, geen enkel bezwaar om twee keer deel te nemen.