Ook GEOCOMmunicatie 13 heeft u (en heb ik) overleefd. Zonder massaal uitsterven, inslaande hemellichamen, vulkanische erupties (nu ja, hier en daar) of andere wereldwijde catastrofes. We kunnen dus weer door, in afwachting van een volgende kritische grens. Die grens is hopelijk dichterbij dan de volgende ijstijd; dat bedacht ik toen ik voor een van de vele onderafdelingen van een ‘concurrent’ van de WTKG onlangs weer een lezing hield over de ontwikkeling van de theorie over het voorkomen van ijstijden. Inmiddels weten we maar al te goed dat we daar eigenlijk nog maar weinig van weten. Daarom deze keer weer eens een ‘special’ geheel gewijd aan ijstijden en wat daai- mee samenhangt – in de ruimste zin des woords. Het wordt dus een ijselijke aflevering ...

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (2000). GEOCOMmunicatie 14 over een vroeg begin van de Pleistocene(?) ijstijden, het klimaat in het laatste interglaciaal, overwinteren tijdens 'sneeuwbal aarde', en de waarde van klimaatmodellen: ijselijke verhalen. Afzettingen, 21(2), 35–38.