14 oktober – Najaarsvergadering. De najaarsvergadering wordt weer samen met de BVP gehouden, deze maal in Middelburg. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde convocatie. 13 januari – Wintervergadering De wintervergadering wordt gehouden in Amsterdam.