Deelnemers: Wim Groeneveld, Rob van Slageren, Lenaerd Vaessen en Anton Janse. > Deze keer kon na wat agendawerk onze gezamenlijke uitstap gepland worden van 26 mei tot en met 4 juni. Wim Groeneveld heeft voorbereidend werk verricht, en ons voorzien van informatie over mogelijke vindplaatsen en de plek van een redelijk centraal gelegen kampeerterrein. In het verleden heeft Len al eens een verslag gepubliceerd omtrent het wedervaren van deze 4 musketiers maar tot nog toe is het geen vaste gewoonte geweest om wat van onze avonturen direct aan een groter publiek bekend te maken. Er is dan ook in de wandelgangen wel eens gememoreerd dat “een exclusief groepje op fossielenjacht ging”. Ik kon mij dan ook niet aan de gedachte onttrekken, dat in deze zinsnede een enigszins jaloerse ondertoon te beluisteren viel.