Er is weer beperkte mogelijkheid om werken in het Antwerpse te bezoeken. De zie dit jaar helaas geen mogelijkheid meer om een bezoek in WTKG-verband te regelen. Daarom geef ik hier voor liefhebbers die dat op eigen houtje willen doen, het adres waar de aanvraag kan worden ingediend. Is deze op de juiste toon ingediend, kunnen ze plaats en tijd van toelating vernemen. Het verzamelen zal wel uitsluitend op storthopen zijn toegestaan. Op afdalen in de bouwput staat tegenwoordig bijna de doodstraf, althans kan de bezoeker in ernstige moeilijkheden brengen en verziekt vaak de mogelijkheden voor diegenen die na hem komen! Het adres is; Bestuur Deurganckdok t.a.v. Dhr. J. Apparts Hogedijk 2 – Haven 1738 B-9130 Doel, België