Nadat in Afzettingen van december 1999 werd aangekondigd dat het afgelopen zou zijn met de bekende ontsluiting in de Boven-Miocene Langenfeld Stufe besloot ik in de loop van dit jaar, als de gelegenheid zich voordeed, deze ontsluitng te inspecteren. Zondag 23 juli was het zover. Inderdaad, de bekende putten tot in de Lüneberg Stufe waren onder water gelopen. Er zwommen nu zwanen met jongen en er stonden prachtige lisdodden. Wel is het bovenste talud, laten we zeggen over 2 meter, nog toegankelijk, maar dat zal natuurlijk volgend jaar ook volledig begroeid zijn. Er was nog een kleine put aanwezig, die tot juist in de Lüneburg Stufe reikte, getuige de vondst van Astarte anus (Philippi, 1847). Ik neem aan dat deze kleine ontsluiting ook zijn langste tijd heeft gehad.