Op 29juni j.L vond er op het haventerrein van Vlissingen-Oost overleg plaats over de richtlijnen van de milieueffectrapportage (MER) betreffende de aanleg van een containerhaven op de plaats van het unieke fossielenstrand De Kaloot. Het overleg vond plaats tussen vertegenwoordigers van natuurhistorische organisaties die hadden gereageerd op de voorlopige MER-procedure richtlijnen en het bedrijf dat van plan is ons fossielenstrand vol te bouwen (Zeeland Seaports). Ook de WTKG had bij monde van de voorzitter een notitie hierover ingediend, en was dus van de partij op het overleg. Hieronder een kort verslag van de hand van Freddy van Nieulande. {red) Aanwezig: Dhr. W.J. Fikken, Gemeentewerken Rotterdam, Mevr. A. Spanjers, Zeeland Seaports, Vlissingen-Oost, Dhr. F. Wesselingh, Naturalis Leiden, Dhr. A.C. Janse (als vervanger van Dhr. L. Vaessen), Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie, Brielle, Dhr. L.P.M.J. Wetsteijn, Werkgroep Geologie, Middelburg, Dhr. F.A.D. van Nieulande, Natuurhistorische afdeling Mollusken, K.Z.G.W., Nieuw en Sint-Joosland.