Inmiddels zijn we al weer anderhalf jaar bezig met de inventarisaties voor een nieuwe fossielenatlas, die de opvolger zal moeten worden van de fossielenatlas (“De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten”) die tussen 1954 en 1984 onder leiding van C.O. van Regteren Altena en A.W. Janssen is gepubliceerd in Basteria. Het eerste deel van de nieuwe fossielenatlas, dat zal gaan over de tweekleppigen, stoottanden en keverslakken, hopen we eind 2002 klaar te hebben. Het tweede deel, dat de slakken zal behandelen hopen we klaar te hebben rond 2005. Tot nu toe hebben we een zestal determinatiebijeenkomsten in Zeeland gehouden, waar per keer tussen de 15 en 25 verzamelaars hun materiaal ter tafel brachten. Deze bijeenkomsten hebben een eerste (voorlopige) lijst opgeleverd, die veel omvangrijker is dan de lijst die in de laatste aflevering van de fossielenatlas (1984) is gepubliceerd. Op de WTKG wintervergadering (13 januari 2001, ITZ, Amsterdam) nodigen we jullie van harte uit om fossiel schelpenmateriaal van de Nederlandse stranden en zeegaten mee te nemen, ook fosforieten e.d. We vragen jullie expliciet om alleen taxodonten en pteriomorphen mee te nemen (zie de voorlopige lijst hieronder). Alles wat ongewoon, zeer zeldzaam of onbekend is: meenemen! Op deze vergadering zullen we de stand van zaken uiteenzetten, enkele lastige groepen toelichten en vooral (hopelijk heel veel) materiaal bekijken. De voorjaarsvergadering (17 maart, Museon, Den Haag) zal in het teken staan van de Heterodonta en Anomalodesmata. Hierover lichten we jullie in het volgende nummer van Afzettingen in.