Geologie omvat – hoe kan het anders? – een geologisch lange tijd. Dat wordt weer eens weerspiegeld in dit nummer van GEOCOMmunicatie, waarin we weer eens beginnen in het Precambrium, om te eindigen met de gevolgen die El Nino enkele jaren geleden had. En dan zit er ook nog het nodige tussenin, met – voor de verstokte fossielenjagers – zelfs wat nieuwtjes op paleontologisch gebied. Met deze bijdrage wordt het vierde jaar van deze (nog) vaste rubriek afgesloten. Ik stel me overigens nu voor om de vijf jaar vol te maken (zo de redactie me daartoe de kans biedt). Dan is het welletjes geweest. Weliswaar is vijfjaar geen echt geologisch lange periode, maar je moet dit soort dingen nu eenmaal niet te lang doen. Geen akeliger gezicht dan een aftandse grijsaard die probeert als een jeugdig kind in het rond te dartelen!

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (2000). GEOCOMmunicatie 16 over de eerste fotosynthese, vroegere CO2-concentraties, onverwachte gevolgen van massa-uitsterving, de redding van een vliegend reptiel, en de ecologische consequenties van El Niňo. Afzettingen, 21(4), 69–72.