Op 23 september 2000 hebben 15 WTKG leden en 8 leden van de Werkgroep geologie van het Zeeuws Genootschap deelgenomen aan de excursie naar de kleigroeve Ampe te Egem. De deelname aan deze excursie was groot te noemen, met enthousiaste deelnemers. Tevens werd er door Dr. Thierry Moorkens en Prof. Herman Hooyberghs van de universiteit van Leuven van de gelegenheid gebruik gemaakt om het gehele profiel systematisch te bemonsteren. Zij kwamen met het idee, dat het eigenlijk wel eens hoog tijd is om deze molluskenfauna van het Ypresien te reviseren en opnieuw te publiceren. Hierbij dus een oproep aan de leden die zich voor deze of een deel van deze taak willen inzetten, die materiaal voor bestudering ter beschikking willen stellen, die het materiaal willen fotograferen, beschrijven etc: u kunt zich hiervoor opgeven bij de geologisch secretaris. Waar mogelijk kan deze u ook behulpzaam zijn bij uw bijdrage (adres en email van Stef Mermuys vind u onderaan dit artikel. Red.). Na de geologische toelichting van Freddie ging eenieder, ofwel direct aan de slag met het verzamelen, of maakte nog even een rondgang door de groeve. Daardoor zagen we aan de westelijke zijde van de groeve een lange strook van ruim 10 meter breedte ontsloten, met boven een deels opgebroken zandsteenbank en een deel van de reeds tot enkele meters diepte uitgegraven laag daar net onder, op een berg gestort. Rondom de berg van dit uitgegraven sediment werden door Bart de Jong enkele interessante schelpensoorten aangetroffen, o.a. een Arca klepje wat snel weer van eigenaar verwisselde, omdat Martin Cadée eigenlijk de specialist is in deze familie en er wellicht meer aan heeft, voor verder onderzoek. Later vond Bart nog een exemplaar, gebroken weliswaar, maar toch een teken dat er meer te vinden moeten zijn (fig. 1). In het niveau, ongeveer 1 meter onder de steenbank heb ik een blok zand uitgegraven en ingepakt om thuis uit te prepareren. Hierin heb ik nogal wat tijd gestoken, zodat er van verder rondneuzen niet veel terecht is gekomen.