Geachte WTKG-ers, Na een succesvol verlopen eerste dag in het kader van de Fossielenatlas op zaterdag 13 Januari j.1. in Amsterdam, nodigen wij jullie uit voor het vervolg ervan op de voorj aarsvergadering van 17 maart in het Museon. Aangezien we nog de Heterodonten, Anomalodesmata, de Scaphopoda en de keverslakken hebben, kan het zijn dat we ter plekke zullen besluiten om nog een derde bijeenkomst in het najaar te organiseren. Neem in ieder geval alle fossiele keverslakklepjes mee die je van het strand hebt. Deze zullen worden doorgegeven aan de keverslakspecialist bij uitstek, Herman Strack, die het materiaal zal determineren en bewerken, waarna het weer wordt geretourneerd aan de rechtmatige eigenaren! Inmiddels zijn er acht soorten in het strandmateriaal gevonden!