Sinds er door Zeeland Sqaports, samen met een Belgische projectontwikkelaar plannen gemaakt worden om aan het uitzonderlijke en unieke fossielenstrand van De Kaloot een containerkade aan te leggen zijn er de laatste tijd meer en meer fossielenverzamelaars die dit bijzondere strand weten te vinden. Om te proberen nog te redden wat er te redden valt, gaat men met meer regelmaat hierheen om fossielen te verzamelen en met wat voor resultaat! De laatste maanden zijn er een aantal spectaculaire vondsten gedaan, die het vermelden meer dan waard zijn. De heer en mevrouw Roelse uit Vlissingen vonden bijvoorbeeld een zeer spectaculaire tand van een fossiele roofhaai Notorynchus primigenius. Vooral de afmeting van ruim 2,5 cm en de gaafheid maakt deze vondst al zeer bijzonder (fig. laenb).