De handschoen is eindelijk opgenomen! Vanaf dit nummer krijg ik ‘concurrentie’ van Lars van den Broek Ostende met zijn rubriek ‘Lapilli’. Het doet me deugd dat ook anderen nu hun steentje (het blijft tenslotte geologie!) willen bijdragen aan de verspreiding binnen de WTKG van geologische informatie die wat verder gaat dan Tertiaire schelpen (hoe interessant die ook kunnen zijn!). Ikhoop dat Lars evenveel (en even positieve) reacties zal krijgen als ik. En als u – als lezer – van oordeel bent dat het toch nog steeds niets is met deze ‘ nieuwsrubrieken ’, laat u dan vooral niet weerhouden om nog een concurrerende nieuwsrubriek te starten. Afzettingen is immers een blad voor en door de leden van de WTKG. En wellicht wordt Afzettingen – als we allemaal voor ieder nummer een berichtje opsturen – wel het meest informatieve geologische nieuwsmedium dat er is. Het initiatief van Lars is voor mij een teken dat ik mijn doel inmiddels heb bereikt. Ik kan me daarom met een gerust hart terugtrekken, maar ik wil wel nog een jaartje doorgaan. Vandaar opnieuw een bijdrage in deze rubriek. Met sterk uiteenlopende onderwerpen, maar ditmaal gaat het allemaal – letterlijk – diep.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (2001). GEOCOMmunicatie 17 over diepe gebergtewortels, een diep duikende sauriër, diep gedaalde temperaturen, koolzuurgas van grote diepte, en een diep scheidingsvlak met raadsels. Afzettingen, 22(1), 16–19.