Het bestuur kwam in 2000 drie maal bijeen; op 7 januari, 10 maart en 13 oktober. De bestuursvergaderingen werden steeds gehouden op de avond voorafgaand aan de ledenvergaderingen. Op de agenda stonden zoals ieder jaar onderwerpen als het verschijnen van de periodieken Contributions en Afzettingen, het financieren van deze bladen, de excursies en de WTKG-bijeenkomsten. Dit jaar werd besloten om de redactionele samenwerking met TR door te zetten. Gesprekken met de Engelse redactie hadden daartoe aanleiding toe gegeven. Frank Wesselingh en John Jagt zijn daarom in vooijaar 2000 naar Engeland gereisd om deze samenwerking voor te bereiden. Vervolgens werd het contract met uitgever Backhuys dit jaar opgezegd. Er volgde een gesprek bij de uitgever waarbij ook een redacteur van TR aanwezig was. Van het besprokene is een verslag gemaakt. Het wachten is nu op een offerte voor het uitgeven van het nieuwe blad. Daarnaast heeft een drukker ons een offerte toegestuurd die, rekening houdend met onze kwaliteitseisen, aantrekkelijk lijkt. Uitgever Backhuys neemt ons echter veel werk uit handen door de contacten met zijn drukker te onderhouden (kwaliteitscontrole) en met de KPN (verzendklaar maken etc). Bij het vergelijken van offertes telt dat zwaar. De extra bestuursvergadering die meestal in juni of juli wordt gehouden, kon dit jaar door afwezigheid van een groot deel van het bestuur niet doorgaan.