Het eerste jaar van het nieuwe millennium mag als een geslaagd geologisch jaar beschouwd worden. De excursiecommissie bestond uit Anton Janse, Robert Marquet en Stef Mermuys. Er zijn vier excursies en één determinatiedag georganiseerd. Tijdens de wintervergadering van 8 januari was er gelegenheid om Plioceen materiaal uit de Engelse Crags te laten determineren. De belangstelling voor de determinatiesessie was echter beneden verwachting; zeker gezien het feit dat kosten noch moeite gespaard waren om een Engelse geoloog de lezing te laten verzorgen. Voor de paasexcursie zijn 14 enthousiaste deelnemers naar het Bekken van Parijs afgereisd. In Ferme de L’Orme en Villiers-st-Frederic is onder een nimmer aflatende regen met succes verzameld. In Afzettingen van juni is hier verslag van gedaan. Op 8 juli en 16 september heeft Anton Janse een excursie georganiseerd naar de Kaloot te Zeeland. Ook deze excursies hadden veel belangstelling (13 resp. 16 deelnemers). Eens te meer bleek hoe wisselend het weer en daarmee de vondstmogelijkheden van een natuurlijke “strandlocatie” zijn. In Afzettingen is door Anton Janse en Freddie van Nieulande uitgebreid gepubliceerd over de Kaloot. Op 23 september heeft een excursie naar de groeve te Egem plaatsgevonden. Hieraan hebben 15 WTKG-leden en 8 leden van de Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap aan deelgenomen. De deskundige uitleg van Freddie van Nieulande en het prachtige weer hebben zeker aan het slagen van deze dag bijgedragen.