Een memorabel jaar, in meer dan één opzicht. De plannen die we hadden om op redactioneel niveau samen te gaan met onze Britse zustervereniging, de Tertiary Research Group, en tot één gezamenlijk tijdschrift te komen, kregen in februari vaste vorm. Onze wensen werden op papier gezet, en een oriënterend gesprek met de uitgever van beide periodieken, Backhuys Publishers, werd aangevraagd. Wat er ook uit de onderhandelingen voortkomt, feit is dat jaargang 37 de laatste zal zijn in de huidige vorm, en onder de ons zo vertrouwde titel. Uit de fusie van Tertiary Research en de Contributions to Tertiary and Quaternary Geology zal het tijdschrift Cenozoic Research, beginnend met nummer 1, geboren worden. Opvallend is de inhoud van jaargang 37. Louter en alleen mollusken – terug naar af dus, en een goede weerspiegeling van de hoofdinteresse van de gemiddelde WTKG-er. Wel redelijk divers, met landslakken, pectiniden uit het Plioceen van Kallo, maar ook gastropoden van het Iberische schiereiland.