Al met zag ook jaargang 21 van Afzettingen er weer gevarieerd uit. De redactie kreeg dit jaar veel excursieverslagen binnen. Over de buitengewoon natte Paasexcursie werden twee artikelen geplaatst en ook van de Kalootexcursies kwam een verslag. Reizen buiten WTKG-verband leverden ook verslagen op: Verenigde Staten, Zuidelijke Aquitaine, Bekken van Parijs en Toscane.