In het afgelopen jaar vonden vier uitleningen plaats, daarnaast werden drie verzoeken om inlichtingen beantwoord. Eén van onze ruilabonnement-contacten miste enkele van onze publicaties en vroeg om aanvulling. Aan dit verzoek kon gevolg gegeven worden. In mijn vorig jaarverslag rapporteerde ik een omvang van de catalogus van 213 pagina’s, inmiddels zijn dat er 293 geworden. Het eind van de inventarisatie-werkzaamheden is daarmee evenwel nog lang niet in zicht.