In Afzettingen 22 (1) van maart dit jaar is een somber beeld geschetst over de toekomst van de bibliotheek. Er was nog geen opvolger voor de vertrekkende bibliothecaris Rob van Slageren. Wat nu? Het kostte me weinig bedenktijd om me als nieuwe kandidaat aan te melden, een leuke klus! Dit initiatief is inmiddels door de algemene ledenvergadering van 17 maart geaccordeerd. Rob heeft een ontzettende hoop werk verzet aan de bibliotheek, maar er ligt ook nog veel te doen. Al dat werk mocht vooralsnog niet leiden tot een bruisend gebruik; vier uitleningen in het jaar 2000 mag geen naam hebben. Wat beweegt iemand een dergelijke bibliotheekklus over te nemen, wie is die persoon?