Het dorpje Langenboom, in oostelijk Noord-Brabant, gelegen op de noordelijke uitloper van de Peelhorst, geniet in beperkte kring van fossielenverzamelaars bekendheid vanwege de daar gelegen zandput. Door de al jarenlange winning van bouwzand ligt even buiten het dorp een grote plas, ontstaan door het uitbaggeren van zand. De winning geschiedt “in het natte”, zoals dit in waterbouwerstermen heet. Dat wil zeggen dat het zand tot op vrij grote diepte wordt weggezogen en aan de oever wordt opgespoten. In depot zetten, in vakjargon.