Deze naam, voor het dorp in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, wat nu Nieuw-Napien heet, doet bij kenners van het Plioceen onder ons het bloed sneller stromen. Het is de enige plek in ons land en ook in het gebied rond Antwerpen, waar een permanente ontsluiting is in de jongste Pliocene lagen. Tijdens de najaarsexcursie van de WTKG in oktober 1976 is deze voormalige zandgroeve bezocht. Destijds was hier weinig meer te beleven, want het gat was met vuilnis gevuld, afgedekt en met struweel overwoekerd.