De sectie Paleo Milieu Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen (TNO-NITG = opvolger Rijks Geologische Dienst) doet al sinds 1950 op reguliere basis onderzoek naar de mollusken in de Kwartaire en Tertiaire ondergrond van Nederland. Vele honderden boringen en ontsluitingen van het vasteland en in de Noordzee zijn inmiddels onderzocht. De hoeveelheid verzamelde gegevens en de daarvan afgeleide kennis is uniek, niet alleen voor Nederland maar ook daarbuiten. Vóór 1991 werden de resultaten vastgelegd in op papier getypte faunalijsten. Sinds dat jaar worden analyseresultaten digitaal verwerkt. Dit heeft grote voordelen want met de op deze wijze vastgelegde gegevens kunnen standaard tabellen en fraaie ecologische diagrammen geprint worden. Sinds 1997 wordt onregelmatig gewerkt aan de invoer van de oude op papier uitgetypte faunalijsten. Momenteel zijn van ca 500 locaties de gegevens digitaal beschikbaar. Dat is echter pas ca eenderde van alle gegevens. In het huidige tempo gaat het dus nog wel even duren voordat het karwei geklaard is. Echter, om verschillende redenen is het belangrijk dat deze gegevens eerder digitaal beschikbaar zijn. Het zou al veel schelen als de mensen die het invoerwerk verrichten op de hoogte zijn van de malacologische taxonomie, systematiek en synonymie. Dergelijke mensen zijn in de WTKG aanwezig.