Ook nu weer een scala aan onderwerpen; dat toont – wellicht ten overvloede – nog eens aan hoe veelzijdig de aardwetenschappen zijn. En hoe veel interessants daarin dus is te ontdekken. Die ontdekkingsreis blijft zonder einde. Vandaar dat deze serie ook het komende jaar nog zal doorgaan. Hopelijk met een groeiende concurrentie van WTKG-leden die, net als Lars van den Hoek Ostende met zijn ‘Lapilli’ ook uit de grote brij van ruw geologische materiaal wat diamantjes weten te isoleren. Tot genoegen van de schrijver zelf (want het speuren naar deze ‘diamantjes’ levert vanzelfsprekend veel plezier op), maar ook tót genoegen van de lezers van ‘Afzettingen’, die dit soort wetenschappelijk nieuws nog steeds (b)lijken te waarderen.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (2001). GEOCOMmunicatie 20 over astronomisch bepaalde gesteentecycli, gashydraten, een dino op de vlucht, geografie als factor in de evolutie van de mens en vroegere biodiversiteit. Afzettingen, 22(4), 72–76.