De vorige Lapilli waagde ik me aan een uitspraak over mariene evertebraten. Waarom zouden we ervan uit moeten gaan dat de diversiteit van het leven toenam in de loop van de tijd, als er geen duidelijke reden is om aan te nemen dat het aantal ecologische niches toeneemt? Onafhankelijk van elkaar verzekerden drie heren die het weten kunnen mij, dat de toename van de diversiteit in de fossil record een bekend fenomeen is. Je ziet in rifsystemen in de loop van de geologische tijd een steeds grotere “species packness”, een hoger aantal soorten per oppervlakte. Zo heb ik via deze Lapilli dus zelf ook wat bijgeleerd, en dat wilde ik u niet onthouden. Toeval of niet, ditmaal zoek ik het wat dichter bij mijn eigen expertise, de evolutie van zoogdieren.