Een paleontologisch georiënteerde bijdrage ditmaal, maar wel met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Soms interessant voor een breed publiek, soms voor gespecialiseerde paleontologen, en een één geval zelfs voor theoretisch paleontologen, naar aanleiding van een nogal moeilijke publicatie over het soortbegrip in de paleobiologie (wat is eigenlijk het verschil met paleontologie?). Vooral het stukje over een fossiele hongersnood zal hopelijk heel wat WTKG’ers aan het werk zetten: het op locatie verzamelen van zoveel mogelijk exemplaren kan zaken aan het licht brengen die bij ‘gewone’ collectievorming verborgen blijven. Bij kleine schelpjes, zoals veel WTKG’ers die verzamelen, is het aanleggen van zo’n representatieve collectie ook goed te doen. Bij de zeldzame Vetulicolia of bij giga-krokodillen zal dat echter vast op praktische problemen stuiten. Maar, zoals een collega-geoloog dat onlangs uitdrukte: er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen. Hopelijk vindt de lezer een uitdaging in deze bijdragen.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

A.J. (Tom) van Loon. (2002). GEOCOMmunicatie 21 over een nieuw fossiel fylum, uitsterven door verhongering, een hongerige fossiele ‘krokodil’, het soortprobleem, onderzeese verwering door micro-organismen, en de voortvluchtige dino. Afzettingen, 23(1), 14–17.