Het bestuur kwam in 2001 drie maal bijeen: op 12 januari, 16 maart en 9 november. De vergadering van 9 november was bijzonder. Het bestuur vergaderde ‘s morgens in Naturalis als voorbereiding op een gesprek bij uitgever Backhuys waarbij de offerte voor het nieuwe blad, Cainozoic Research, ter sprake zou komen. Dat is naar aller tevredenheid verlopen. TR en WTKG gaan met uitgever Backhuys in zee. De eerste aflevering van Cainozoic Research zal worden verzorgd door de WTKG. Op de agenda van de vergaderingen stonden zoals ieder jaar onderwerpen als het verschijnen van de periodieken Contributions en Afzettingen, het financieren van deze bladen, de excursies en de WTKG-bijeenkomsten. Dit jaar werd veel gesproken over het redactioneel samengaan met TR.