Een wel heel erg vreemd jaar, zonder enige uitgave. De Contributions bestaan niet meer, terwijl van het geplande nieuwe tijdschrift, Cainozoic Research, nog niets verschenen is. Wat is daarvan de reden? Dat wat nog in de kopijmap zat over 2000, aangevuld met later binnengekomen artikelen, werd redactioneel bewerkt en in het beoogde nieuwe format gegoten. Ondertussen kregen ook onze contacten met de uitgever vastere vorm, en werden offertes aangevraagd voor de productie van het nieuwe blad. Inmiddels zijn onze wensen op papier gezet en bij de uitgever bezorgd – een contract is in de maak. Bovendien is de redactie uitgebreid met David J. Ward (Orpington) en Frank Wesselingh (Naturalis, Leiden).